MAIN
จำนวนบทความของคำ "ลำไส้ใหญ่" : 11
ลำไส้ใหญ่ เป็น อวัยวะ

Click เพื่อดูภาพขนาดใหญ่

ลักษณะทั่วไป (5)
หน้าที่การทำงาน (3)
โรคที่เกี่ยวข้อง (1)
อื่นๆ (2)