MAIN
จำนวนบทความของคำ "เข่า" : 9
เข่า เป็น อวัยวะ

Click เพื่อดูภาพขนาดใหญ่

หน้าที่การทำงาน (1)
โรคที่เกี่ยวข้อง (4)
อาการที่แสดงออกเมื่อผิดปกติ (1)
อื่นๆ (3)