MAIN
จำนวนบทความของคำ "โรคเรื้อน" : 22
โรคเรื้อน เป็น ชื่อโรค

Click เพื่อดูภาพขนาดใหญ่

ลักษณะทั่วไป (2)
สาเหตุของโรค (3)
การติดต่อ (1)
อาการของโรค (4)
สิ่งที่ตรวจพบ (1)
โรคแทรกซ้อน (2)
วิธีการรักษา (3)
คำแนะนำ (1)
การป้องกัน (2)
อื่นๆ (3)