MAIN
จำนวนบทความของคำ "BARBITURATES" : 8
BARBITURATES เป็น ยาและสารเคมี

Click เพื่อดูภาพขนาดใหญ่

คำอธิบายเกี่ยวกับยา (4)
ลักษณะของยา (1)
ผลข้างเคียง (1)
ข้อควรระวัง (1)
ข้อห้ามใช้ (1)