MAIN
จำนวนบทความของคำ "BENZODIAZEPINES" : 6
BENZODIAZEPINES เป็น ยาและสารเคมี

Click เพื่อดูภาพขนาดใหญ่

คำอธิบายเกี่ยวกับยา (4)
ลักษณะของยา (1)
ผลข้างเคียง (1)