MAIN
จำนวนบทความของคำ "โรคพยาธิเส้นด้าย" : 12
โรคพยาธิเส้นด้าย เป็น ชื่อโรค

Click เพื่อดูภาพขนาดใหญ่

ลักษณะทั่วไป (1)
สาเหตุของโรค (2)
อาการของโรค (2)
สิ่งที่ตรวจพบ (2)
วิธีการรักษา (2)
คำแนะนำ (1)
การป้องกัน (2)