MAIN
จำนวนบทความของคำ "งูสวัด" : 13
งูสวัด เป็น ชื่อโรค

Click เพื่อดูภาพขนาดใหญ่

ลักษณะทั่วไป (2)
สาเหตุของโรค (3)
การติดต่อ (1)
อาการของโรค (2)
สิ่งที่ตรวจพบ (1)
โรคแทรกซ้อน (1)
วิธีการรักษา (2)
คำแนะนำ (1)