MAIN
จำนวนบทความของคำ "Ampicillin" : 4
Ampicillin เป็น ยาและสารเคมี

Click เพื่อดูภาพขนาดใหญ่

คำอธิบายเกี่ยวกับยา (2)
ขนาดและวิธีใช้ (1)
ผลข้างเคียง (1)