MAIN
จำนวนบทความของคำ "Epinephrine HCI" : 5
Epinephrine HCI เป็น ยาและสารเคมี

Click เพื่อดูภาพขนาดใหญ่

คำอธิบายเกี่ยวกับยา (1)
ขนาดและวิธีใช้ (1)
ผลข้างเคียง (2)
ข้อควรระวัง (1)