MAIN
จำนวนบทความของคำ "Pseudoephedrine" : 4
Pseudoephedrine เป็น ยาและสารเคมี

Click เพื่อดูภาพขนาดใหญ่

คำอธิบายเกี่ยวกับยา (1)
ขนาดและวิธีใช้ (1)
ผลข้างเคียง (1)
ข้อควรระวัง (1)