MAIN
จำนวนบทความของคำ "CARBINOXAMINE" : 6
CARBINOXAMINE เป็น ยาและสารเคมี

Click เพื่อดูภาพขนาดใหญ่

คำอธิบายเกี่ยวกับยา (3)
ตัวอย่างชื่อการค้า (1)
ผลข้างเคียง (1)
ข้อควรระวัง (1)