MAIN
จำนวนบทความของคำ "คาเฟอีน" : 3
คาเฟอีน เป็น ยาและสารเคมี

Click เพื่อดูภาพขนาดใหญ่

คำอธิบายเกี่ยวกับยา (1)
ลักษณะของยา (1)
ผลข้างเคียง (1)