MAIN
จำนวนบทความของคำ "Dextromethorphan" : 7
Dextromethorphan เป็น ยาและสารเคมี

Click เพื่อดูภาพขนาดใหญ่

คำอธิบายเกี่ยวกับยา (2)
ลักษณะของยา (1)
ตัวอย่างชื่อการค้า (2)
ขนาดและวิธีใช้ (1)
ข้อควรระวัง (1)