MAIN
จำนวนบทความของคำ "โรคพยาธิตัวจี๊ด" : 17
โรคพยาธิตัวจี๊ด เป็น ชื่อโรค

Click เพื่อดูภาพขนาดใหญ่

ลักษณะทั่วไป (3)
สาเหตุของโรค (1)
การติดต่อ (1)
อาการของโรค (3)
สิ่งที่ตรวจพบ (2)
โรคแทรกซ้อน (1)
วิธีการรักษา (3)
คำแนะนำ (1)
การป้องกัน (2)