MAIN
จำนวนบทความของคำ "พร็อคโตซิดีล ชนิดเหน็บ" : 4
พร็อคโตซิดีล ชนิดเหน็บ เป็น ยาและสารเคมี

Click เพื่อดูภาพขนาดใหญ่

คำอธิบายเกี่ยวกับยา (1)
ลักษณะของยา (1)
ขนาดและวิธีใช้ (1)
ข้อควรระวัง (1)