MAIN
จำนวนบทความของคำ "เพนเตร๊กซ์ซิล 500 มก." : 5
เพนเตร๊กซ์ซิล 500 มก. เป็น ยาและสารเคมี

Click เพื่อดูภาพขนาดใหญ่

คำอธิบายเกี่ยวกับยา (2)
ลักษณะของยา (1)
ขนาดและวิธีใช้ (1)
ข้อควรระวัง (1)