MAIN
จำนวนบทความของคำ "ไพรีตอน ยาน้ำแก้ไอขับเสมหะ" : 4
ไพรีตอน ยาน้ำแก้ไอขับเสมหะ เป็น ยาและสารเคมี

Click เพื่อดูภาพขนาดใหญ่

คำอธิบายเกี่ยวกับยา (2)
ลักษณะของยา (1)
ขนาดและวิธีใช้ (1)