MAIN
จำนวนบทความของคำ "แพนอ๊อกซิล" : 3
แพนอ๊อกซิล เป็น ยาและสารเคมี

Click เพื่อดูภาพขนาดใหญ่

คำอธิบายเกี่ยวกับยา (1)
ลักษณะของยา (1)
ขนาดและวิธีใช้ (1)