MAIN
จำนวนบทความของคำ "เพ็พซิดีน" : 4
เพ็พซิดีน เป็น ยาและสารเคมี

Click เพื่อดูภาพขนาดใหญ่

คำอธิบายเกี่ยวกับยา (2)
ขนาดและวิธีใช้ (1)
ข้อควรระวัง (1)