MAIN
จำนวนบทความของคำ "โรวามัยซิน 500 ชนิดเม็ด" : 4
โรวามัยซิน 500 ชนิดเม็ด เป็น ยาและสารเคมี

Click เพื่อดูภาพขนาดใหญ่

คำอธิบายเกี่ยวกับยา (2)
ลักษณะของยา (1)
ขนาดและวิธีใช้ (1)